Vision

Retningen for vores kirke

Vores nuværende vision i Baptistkirken i Odense er, at lede til, leve med og ledes af Jesus. Her på siden kan du læse mere om, hvad den vision betyder for os, og hvordan vi konkret vil arbejde i den retning.

 

Mission

Vi er en kirker der:

Lede til Jesus vil efterleve missionsbefalingen
 

har troenes dåb som sit kendetegn

Leve med Jesus bygger på troen på den opstandne Jesus som verdens frelser
  har skriften (Bibelen) som grundlag
  stræber efter balance mellem spiritualitet, skriften (Bibelen), tolerance

Ledes af Jesus  udruster til tjeneste

Vision

Vi ønsker at:

Lede til Jesus være mere kendt i byen
  bringe Guds kærlighed til mennesker
  se mennesker blive forvandlet af Gud

Leve med Jesus styrke det kærlige fællesskab i kirken – Guds familie på stedet
  give plads til alle der ønsker at være en del af fællesskabet
  vort gudsforhold er på 1. pladsen
  den enkelte opbygges i troen på Kristus
  fastholde de unge og børn af menighedshjem i fællesskabet
  tilbyde relevant undervisning

Ledes af Jesus  opmuntre den enkelte til at finde sin plads i tjenesten for Kristus
  give plads til ”åndens gaver”
  fortsætte udvikling af sang og musik (rytmisk)

Indsatser

For at opfylde visionen vil vi arbejde med at:

Lede til Jesus forkynde evangeliet (det glade budskab) på en tidssvarende, relevant og autentisk måde
  alle arbejdsgrene forkynder evangeliet gennem ord og handling
  række ud til mennesker i byen, med særligt fokus på socialt dårligt stillede, ældre, flygtninge og udstødte
  have en aktuel hjemmeside
  evangeliserende events (Alpha, årlig sommerfest, cafekoncerter m.m.)

Leve med Jesus opmuntre til deltagelse i fællesskaber med tætte relationer (Fællesskabsgrupper, arbejdsfællesskaber m.m.)
  have god kommunikation mellem de enkelte arbejdsgrene
  styrke undervisningen og at nedsætte et undervisningsudvalg

Ledes af Jesus  udruste til lederskab – discipelskab, mentorordning, uddannelse
  forøge rigdommen af ressourcer i menigheden – praktiske såvel som økonomiske
  opmuntre mennesker til brug af evner og nådegaver