Vision

Retningen for vores kirke

Vores nuværende vision i Baptistkirken i Odense er, at lede til, leve med og ledes af Jesus. Her på siden kan du læse mere om, hvad den vision betyder for os, og hvordan vi konkret vil arbejde i den retning.

 

Mission

Vi er en kirker der:

Lede til Jesus

vil efterleve missionsbefalingen

 

har troenes dåb som sit kendetegn

 

Leve med Jesus

bygger på troen på den opstandne Jesus som verdens frelser

 

har skriften (Bibelen) som grundlag

 

stræber efter balance mellem spiritualitet, skriften (Bibelen), tolerance

 

Ledes af Jesus

udruster til tjeneste

Vision

Vi ønsker at:

Lede til Jesus

være mere kendt i byen

 

bringe Guds kærlighed til mennesker

 

se mennesker blive forvandlet af Gud

 

Leve med Jesus

styrke det kærlige fællesskab i kirken – Guds familie på stedet                  

 

give plads til alle der ønsker at være en del af fællesskabet

 

vort gudsforhold er på 1. pladsen

 

den enkelte opbygges i troen på Kristus

 

fastholde de unge og børn af menighedshjem i fællesskabet

 

tilbyde relevant undervisning

 

Ledes af Jesus 

opmuntre den enkelte til at finde sin plads i tjenesten for Kristus

 

give plads til ”åndens gaver”

 

fortsætte udvikling af sang og musik (rytmisk)

Indsatser

For at opfylde visionen vil vi arbejde med at:

Lede til Jesus

Invitere nye med i kirke

 

Fortælle hvad Jesus betyder for dig

 

Lede vores unge til tro og dåb

Leve med Jesus

Invitere på kaffe og mad

 

Læse Bibelen og dele liv sammen

 

Få flere tætte venskaber

 

Ledes af Jesus 

Finde din tjeneste i menigheden                                                                 

 

Lede nye + unge til tjeneste                                                        

 

Have flere nådegaver i funktion

 

Kirkens værdigrundlag vedtaget på Forhandlingsmødet i november 2022:

Biblen som grundlag

- Vi tror, at Jesus kan hjælpe mennesker uanset deres situation, at

- Bibelen viser vej til et meningsfuldt liv for alle, og at

- Alle mennesker kan bruges i Guds rige.

- Vi arbejder på at føre folk til kirken og til et personligt forhold til Jesus.

- Vi gør vores budskab forståeligt for alle i et enkelt og naturligt sprog.

 

Kærlighed og glæde

- Vi har indbyrdes kærlighed med respekt for den enkeltes måde at udtrykke sig på.

- Vi værdsætter mangfoldigheden og ser alle mennesker som værdifulde.

- Vi elsker glæde og begejstring, når vi mødes.

 

Omsorg

- Vi har hjerte for folk i nød.

- Vi giver plads til og åbenhed for hinandens sårbarheder og kampe.

- Vi har omsorg for det enkelte menneske, og hjælper med at der skabes gode relationer iblandt os.

 

Kvalitet og ærlighed

- Vi søger at være autentiske og ærlige, og

- Vi ønsker kvalitet og at gøre vort bedste over for Gud og medmennesker i alt, hvad vi laver.

×

Kirkebladet for juli og august

Nyeste kirkeblad er nu ude. Læs det her ved at trykke på billedet.

28/06/2024
×

Alpha 2025

Vi forventer at afholde næste Alpha kursus i første halvår af 2025

Alpha er et grundkursus i kristendom. Uanset hvilken baggrund vi har, vil vi nysgerrigt udforske den kristne tro. Det kører om onsdagen

Hver aften begynder med fællesspisning kl. 18.00. Derefter er der er et videooplæg efterfulgt af samtale og kaffe i mindre grupper. Aftenerne slutter præcis kl 20.30. Prisen er 30 kr/gang og 250 for hele kurset. Henvendelse til Kern på tlf: 30282658 | E-mail: ks@baptistkirken-odense.dk.

 

09/03/2024
Tegnsprog
×

Tegnsprog

Tegnsprog fra "Adgang med tegn" er et digitalt værktøj, som støtter tegnbrugere med læsevanskeligheder i at læse vores hjemmeside. Værktøjet oversætter udvalgte ord til tegn, som vises i korte videoklip uden lyd.

Når værktøjet er slået til, vil udvalgte ord blive markeret med en gul overstregning.

Peg på det markerede ord med cursoren på din pc eller med fingeren på tablet eller mobil. Tegnet for ordet bliver vist i et videoklip.

Slå til/fra
25/02/2021
Få teksten læst op
×

Få teksten læst op

Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk

Hent gratis program nu
25/02/2021